کدام رژیم بهتر است ؟

گیاه یا گوشت خواری! دانشمندان معتقدند که دندانهای هر موجودی نوع رژیم غذایی او را تعیین خواهد کرد مثلا دندانهای تیز نمایانگر نیاز به مصرف گوشت یا استخوان و نظایر آن هستند و دندان های پهن علامت نیاز فرد به مصرف غذاهای گیاهی است . در این میان انسان ۳۲ عدد دندان دارد که فقط […]